ENSIAPUVALMIUS

Työpaikalla tulee olla työpaikan olosuhteisiin ja toimintaan nähden riittävästi ensiaputaitoisia henkilöitä ja asianmukainen ensiapuvarustus sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteita varten. Työterveyshuolto osallistuu asiantuntijana työpaikan ensiapuvalmiuden suunnitteluun ja järjestämiseen sopimuksen mukaan.

Työpaikan vaarojen tunnistus ja riskien arviointi sekä työpaikkaselvitys muodostavat perustan ensiapuvalmiuden suunnittelulle.

MEDICAL- työterveys järjestää tarvittaessa yrityksenne henkilöstölle ensiapukoulutusta. Koulutusta pitävillä työterveyshoitajilla on SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttajien pätevyys.

Tule asiakkaaksi!

Tule asiakkaaksi!