MEDICAL TYÖTERVEYS

Terveystarkastukset

Terveystarkastukset ovat osa työterveyshuollon ennalta ehkäisevää toimintaa. Niillä selvitetään työntekijän terveydentila, työ- ja toimintakyky sekä mahdollinen kuntoutustarve. Lisäksi työntekijää ohjataan terveellisiin ja turvallisiin työtapoihin sekä oman terveyden ja työkyvyn ylläpitoon ja parantamiseen.

Terveystarkastusten tarve määritellään yhteistyössä työpaikan kanssa työpaikkaselvityksen ja muiden työpaikkatietojen perusteella. Terveystarkastusten toteutussuunnitelma kirjataan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Terveyssuunnitelma

Tehdystä terveystarkastuksesta laaditaan henkilökohtainen terveyssuunnitelma yhteistyössä työntekijän kanssa työkyvyn tukemiseksi, edistämiseksi ja seuraamiseksi.

Suunnitelman tarkoituksena on auttaa työntekijää hahmottamaan oma tilanteensa, löytää keinot työkyvyn ja työssä suoriutumisen edistämiseksi sekä työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi.

Tule asiakkaaksi!

Tule asiakkaaksi!