TIETOJEN ANTAMINEN, NEUVONTA JA OHJAUS

Tietojen antaminen, ohjaus ja neuvonta (TANO) on työterveyshuoltolain määrittelemä tehtävä työterveyshuollolle.

Työterveyshuollon henkilökuntamme selvittää ja opastaa (työ)terveyteen, työkykyyn ja turvallisuuteen ja työyhteisön toimivuuteen liittyvissä asioissa niin yksilövastaanotoilla, terveystarkastuksissa, työpaikkakäynneillä kuin myös eri sidosryhmien palavereissa.

Ryhmämuotoista ohjausta ja neuvontaa suunnitellaan yhdessä työnantajan kanssa työntekijöiden työkyvyn tueksi.

Tällä hetkellä ryhmämuotoista ohjausta on tarjolla mm. tuki- ja liikuntaelinvaivoihin. Ryhmätyönohjausta ja työyhteisösovittelua työyhteisön haasteellisiin tilanteisiin. Ryhmiin osallistujat valikoituvat työterveyshoitajan tai – lääkärin vastaanottojen kautta.

Kirjaudu omakantaan

Oletko jo käynyt tutustumassa Omakanta-palveluun? Kanta eli kansallinen terveysarkisto kokoaa yhteen kansalaisten terveystiedon ja vähentää potilasasiakirjojen tilaamisesta koituvaa hoitoviivettä.

Suosittelemme lämpimästi kirjautumaan palveluun ja antamaan suostumuksen tietojen luovutukselle. Se auttaa työterveystiimiä tekemään entistä parempaa työtä terveytesi eteen. Omakannasta näet myös kaikki sähköiset reseptisi ja tietosi MEDICAL- työterveydessä käynneistä.

Tule asiakkaaksi!

Tule asiakkaaksi!