TYÖKYVYN SEURANTA, HALLINTA JA VARHAINEN TUKI

Työkykyä edistäviä ja tukevia toimintakäytäntöjä työpaikalla nimitetään työkyvyn hallinnaksi. Työkyvyn hallinta on ennakoivaa, se perustuu työpaikan tarpeisiin ja koskee kaikkia työpaikalla jatkuen läpi työuran.

Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon 60 %:n korvaustasonehtona on, että työpaikalla ja työterveyshuollolla on yhteiset tavoitteet ja yhteistyössä sovitut käytännöt, joilla työkyvyn hallintaa, seurantaa ja varhaista tukea toteutetaan yhteisenä toimintana.

Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytännöistä sovitaan työnantajan, työtekijöiden ja työterveyshuollon yhteistyönä. Samalla määritetään työnantajan ja työterveyshuollon vastuut toimintakäytännöissä.

Tule asiakkaaksi!

Tule asiakkaaksi!