TYÖPAIKKASELVITYS

Työpaikkaselvitys on yhteistyömme perusta, jossa työterveyshoitaja ja/tai –lääkäri yhdessä yrityksen kanssa selvittävät ja arvioivat työn ja työolosuhteiden terveellisyyttä ja turvallisuutta. Samalla selvitetään myös, onko työpaikalla oleva ensiapuvalmius riittävä.

Työpaikkaselvitys tehdään työterveyshuoltoa aloitettaessa ja 3−5 vuoden välein tai aina jos työolosuhteet olennaisesti muuttuvat. Työpaikkaselvityksen ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain toimintasuunnitelman päivityksen yhteydessä.

Työterveyshuolto tekee selvityksessä työnantajalle toimenpide-ehdotuksia työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi ja tarvittaessa työn sopeuttamiseksi työntekijän edellytyksiin.

Tule asiakkaaksi!

Tule asiakkaaksi!