Purentafysiologinen klinikka

PURENTAFYSIOLOGINEN KLINIKKA

Purentaelimistön toimintahäiriö (TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, purentalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille.

Tavallisimmat oireet ovat leukaniveläänet, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avautuminen ja avauksessa alaleuan liikehäiriöt. Oireet voidaan luokitella lihasperäisiin, nivelperäisiin sekä edellisten yhdistelmiin.

Hoidon etenemisestä vastaa pääasiassa VoieceWel hoitaja mutta myös erikoistuneen fysioterapeutin sekä hammaslääkärin konsultaatio sekä toimenpiteet ovat tarvittaessa mahdollisia.

VoiceWell-hoito on erityisesti äänentuottoon, hengittämiseen, purenta- ja nielemisongelmiin käytetty hoitomuoto. Hoitoon kuuluu myös lantion, selän, käsien tai jalkojen hoito tarvittaessa.

Muita oireita voivat olla mm. päänsärky, kasvo- ja korvakipu (tinnitus ja muut korviin liittyvät oireet), palan tunne kurkussa/äänihäiriöt, niska-hartiaseudun jännitys ja kiputilat, em. tilanteisiin liittyvänä huimaus.

Kun asiakas hakeutuu klinikallemme em. oireiston johdosta, tehdään hänelle laajempi kliininen ja toiminnallinen tutkimus  VoiceWell hoitajan, erikoistuneen fysioterapeutin ja hammaslääkärin/lääkärin toimesta.

Hammaslääkärin/lääkärin tutkimuksen yhteydessä tehdään laajempi oireiden selvittely, jossa mukana yleisanamneesi, sairaudet, aiemmat tapaturmat ja lääkitykset.

Tässä tutkimuksessa huomioidaan myös ei-hammasperäiset leukojen ja kasvojen alueen kiputilat.

Tarvittaessa hoidossa mukana lääkitykset, injektiot ja ultraäänitutkimukset. Kiskohoidoilla voidaan vaikuttaa myös uniapneaan/kuorsaamiseen ja mahdollisesti välttää hankalat CPAP-hoidot.

Tarvittaessa asiakkaalle tehdään uusi, toimiva purentakisko (kokenut erikoishammasteknikko yhteistyössä) tai mahdollisuuksien mukaan korjataan vanhaa jo olemassa olevaa kiskoa.

Tutkiminen, hoito ja tarvittaessa eteenpäin lähettäminen (mm. purennan hionta) kuuluvat rauhalliseen ja harkitsevaan toimintaamme.

Petri Karvonen, hammaslääkäri, lääkäri

Heli Kahi, VoiceWell-hoitaja

Juho Sorkio, fysioterapeutti (OMI)

Lääkärikeskus Medical

Hämeenkatu 25 B (5. krs.)

puh. 010 339 3830

Yhteistyökumppanit:

Jalo Hammas Ky, erikoishammasteknikko Petri Ruotsalainen

Varaa aika tästä!

Varaa aika tästä!