Purentafysiologinen klinikka

PURENTAFYSIOLOGINEN KLINIKKA

Purentaelimistön toimintahäiriö (TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille.

Tavallisimmat oireet ovat leukaniveläänet, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avautuminen ja avauksessa alaleuan liikehäiriöt. Oireet voidaan luokitella lihasperäisiin, nivelperäisiin sekä edellisten yhdistelmiin.

Muita oireita voivat olla mm. päänsärky, kasvo- ja korvakipu (tinnitus ja muut korviin liittyvät oireet), palan tunne kurkussa/äänihäiriöt, niska-hartiaseudun jännitys ja kiputilat, em. tilanteisiin liittyvänä huimaus.

Kun asiakas hakeutuu klinikallemme em. oireiston johdosta, tehdään hänelle laajempi kliininen ja toiminnallinen tutkimus purentaan perehtyneen osteopaatin, erikoistuneen fysioterapeutin ja hammaslääkärin/lääkärin toimesta.

Osteopaatin suorittamaan hoitoon sisältyy voice massage-hoitoa/fascia-käsittelyä, ohjaavat harjoitteet (kehonhallinta, ryhti) sekä manuaalinen mobilisaatio tarvittaviin rakenteisiin.

Hammaslääkärin/lääkärin tutkimuksen yhteydessä tehdään laajempi oireiden selvittely, jossa mukana yleisanamneesi, sairaudet, aiemmat tapaturmat ja lääkitykset.

Tässä tutkimuksessa huomioidaan myös ei-hammasperäiset leukojen ja kasvojen alueen kiputilat.

Tarvittaessa hoidossa mukana lääkitykset, injektiot ja ultraäänitutkimukset. Kiskohoidoilla voidaan vaikuttaa myös uniapneaan/kuorsaamiseen ja mahdollisesti välttää hankalat CPAP-hoidot.

Tarvittaessa asiakkaalle tehdään uusi, toimiva purentakisko (kokenut erikoishammasteknikko yhteistyössä) tai mahdollisuuksien mukaan korjataan vanhaa jo olemassa olevaa kiskoa.

Tutkiminen, hoito ja tarvittaessa eteenpäin lähettäminen (mm. purennan hionta) kuuluvat rauhalliseen ja harkitsevaan toimintaamme.

Petri Karvonen, hammaslääkäri, lääkäri

Harri Rovio, osteopaatti, voice massage terapeutti, functional fascia release terapeutti

Juho Sorkio, fysioterapeutti (OMI)

Lääkärikeskus Medical

Hämeenkatu 25 B (5. krs.)

puh. 045 863 4088

Yhteistyökumppanit:

Jalo Hammas Ky, erikoishammasteknikko Petri Ruotsalainen

Varaa aika tästä!

Varaa aika tästä!