Purentafysiologinen klinikka

Purentaelimistön toimintahäiriö (TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille.

Tavallisimmat oireet ovat leukaniveläänet, leukanivelten tai puremalihasten kipu, suun rajoittunut avautuminen ja avauksessa alaleuan liikehäiriöt. Oireet voidaan luokitella lihasperäisiin, nivelperäisiin sekä edellisten yhdistelmiin.

Muita oireita voivat olla mm. päänsärky, kasvo- ja korvakipu(tinnitus ja muut korviin liittyvät oireet),  palan tunnen kurkussa/äänihäiriöt, niska-hartiaseudun jännitys ja kiputilat, em. tilanteisiin liityvänä huimaus.

Asiakkaan  hakeutuessa klinikallemme em. oireiston johdosta, tehdään hänelle laajempi kliininen ja toiminnallinen tutkimus purentaan perehtyneen osteopaatin ja hammaslääkärin/lääkärin toimesta.

Osteopaatin suorittamaan hoitoon sisältyy voice massage hoitoa/fascia-käsittelyä, ohjaavat harjoitteet(kehon hallinta, ryhti) sekä  manuaalinen mobilisaatio tarvittaviin rakenteisiin.

Hammaslääkärin/lääkärin tutkimuksen yhteydessä tehdään laajempi oireiden selvittely jossa mukana yleisanamneesi, sairaudet, aiemmat tapaturmat ja lääkitykset.

Tässä tutkimuksessa  huomioidaan myös ei-hammasperäiset leukojen ja kasvojen alueen kiputilat.

Tarvittaessa hoidossa mukana lääkitykset, injektiot ja ultraäänitutkimukset.     Kiskohoidoilla voidaan vaikuttaa myös uniapneaan/kuorsaamiseen ja mahdollisesti välttää hankalat CPAP-hoidot.

Tarvittaessa asiakkaalle tehdään uusi, toimiva purentakisko(kokenut erikoishammasteknikko yhteistyössä) tai mahdollisuuksien mukaan korjataan vanhaa, jo olemassa olevaa kiskoa.

Tutkiminen, hoito ja tarvittaessa eteenpäin lähettäminen (mm. purennan hionta) kuuluvat rauhalliseen ja harkitsevaan toimintaamme.

Varaa aika tästä!

Varaa aika tästä!