MEDICAL TYÖTERVEYS

Työterveyshuolto toimittaa työnantajalle yrityksen tilikauden loputtua tilikautta koskevan raportin työterveyshuoltotoiminnasta ja kustannuksista (SV98 -lomake).

Raportti sisältää mm. työpaikkatoimintaan käytetyn ajan, terveystarkastuksien lukumäärän ammattiryhmittäin sekä toimintaa vastaavat kustannukset. Jos työnantaja tarjoaa työntekijöilleen yleislääkäritasoisen sairaanhoitopalvelun, niin toimintaluvut ja kustannukset ammattiryhmittäin selviävät myös raportista

Muusta raportoinnista sovitaan yhdessä työnantajan kanssa. Sairauspoissaolojen seuranta sairauslomien pituuksien ja tautiluokkien mukaan tai toimialakohtainen raportointi sairauspoissaoloista ovat esimerkkejä erikseen sovittavista raporteista.

Tule asiakkaaksi!

Tule asiakkaaksi!