Tasapainoinen seniori

60 ikävuoden jälkeen voimat heikkenevät etenkin alaraajoissa. Tämä heikentää ikääntyneen toimintakykyä ja muun muassa tasapaino heikkenee, kaatumisriski lisääntyy ja arjessa selviytyminen hankaloituu.

Me kuntoutuksen ammattilaiset olemme kehittäneet yhdessä erikoislääkäreiden kanssa ryhmämuotoisen liikuntametodin, joka kehittää lihasvoimaasi ja tasapainoasi. Fyysisen aktiivisuuden lisäämisellä voidaan huomattavasti vaikuttaa toimintakykyysi, itsenäiseen selviytymiseesi, sairauksien ehkäisyyn ja elämänlaatusi parantamiseen.

Tasapainonen Seniori -pienryhmä (6 -henkilöä) kokoontuu kolmen kuukauden ajan kerran viikossa yhteensä 10 kertaa. Pienryhmässä voit kehittää  lihasvoimaasi ja tasapainoasi leppoisassa ilmapiirissä.  Tämä antaa sinulle hyvät valmiudet harjoitella itseksesi myös kotona. 10 kerran hinta 150,00 euroa. Kuntoutusryhmä toimii ns. nonstop periaatteella kerran viikossa samaan kellonaikaan, joten mahdollisia poissaoloja voi hyödyntää myöhemmin.

Halutessasi voit myös käydä tarkistuttamassa terveydentilasi tai keskustella esimerkiksi lääkityksestä yleislääkärin vastaanotolla sekä otattaa tarvittavat laboratorionäytteet. Voit otattaa laboratorionäytteet ennen lääkärinkäyntiä tai varata uuden ajan lääkärille näytteenoton jälkeen.

Lisätietoja: juho.sorkio@laakarikeskusmedical.fi tai 010 339 3830

Varaa aika tästä!