Movement Intelligence (MI)

Movement Intelligence (MI) eli Liikeäly

Movement Intelligence eli suomeksi Liikeäly kehittää kehon eri osien välistä tasapainoista liikettä ja koordinaatiota. Tulokset perustuvat luonnollisen liikkeen tehoon sekä asento- ja liikeaistin kehittymiseen aivojen oppiessa lukemaan kehon viestejä entistä tarkemmin. Liikesarjoja voi soveltaa kaikkien liikkeiden tarkoituksen parantamiseen. Parannus voi liittyä tarkkuuteen, liikelaajuuteen, kivuttomuuteen, sujuvaan voimankäyttöön tai liikeradan optimointiin – tai vain yksinkertaisesti liikkumisesta saatavan nautinnon ja hyvän olon lisäämiseen.

Liikesarjojen eli prosessien tavoitteena on ensisijaisesti parantaa aivojen kapasiteettia lukea nivelten ja niitä liikuttavien pienten lihasten tarjoamaa palautetta asento- ja liiketuntemuksista, jotta keho voi itse hakeutua sille luontaiseen rentouteen ja liikkeiden sujuvuuteen. Liikesarjat houkuttelevat luustoa ja niveliä hakeutumaan takaisin jokaiselle yksilölle tarkoituksenmukaisimpaan asentoon ja keskinäiseen yhteistoimintaan. Ryhmässä tehtävät liikkeet ovat pehmeitä ja tehokkaita, joiden päämääränä on parantaa nivelten ja nikamien tasasuhteista liikkuvuutta, kehittää tasapainoa ja kehontuntemusta sekä virkistää niin aivoja kuin saada luustoakin uusiutumaan. Liikkeet tehdään rauhallisesti, useimmiten lattialla ja epätavallisia vaihtoehtoja kokeillen. Kurssi sopii kaikille. Ainoa vaatimus on päästä lattialle ja sieltä ylös.

Liikeäly kuuluu somaattiseen (somatics) suuntaukseen ja perustuu Feldenkrais-menetelmän periaatteille.
” Itse MI -koulutuksen aloitettuani hämmästelin, että mikäs tämä systeemi nyt sitten muka on? Saadessani ensimmäisen oivalluksen voimankulusta kehossa, niin se oli menoa!”
– Jorma Eerola, MI -ryhmänohjaaja

Movement Intelligence ja Selän terveys

Selän alueen ongelmat kuormittavat tuki- ja liikuntaelimistöä epäsymmetrisesti ja tämä edellyttää koko kehon toiminnan huomioimista liikesarjoissa. MI:ssä ihminen itse opettelee ohjatun havainnoinnin kautta kartoittamaan ongelmat ja mitä niihin voi liittyä. Näin diagnoosi tulee häneltä itseltään hänen havainnoistaan ja ongelmistaan käsin. Aivojen tulee havaita ensin ongelma, jolloin ne lähtevät hakemaan itsenäisesti ratkaisuja. Ulkopuolisen osoittama ongelma ei ole alitajunnan tasolla riittävästi innostava haaste. Menetelmässä vastuu on ihmisellä itsellään, koska ratkaisun avaimetkin ovat hänellä. Ohjaajan tehtävänä on antaa välineitä (alku- ja lopputesti, prosessi, kysymykset) tähän prosessiin. Tämä ajattelutapa heijastuu koko ohjausprosessiin.

Ruthy Alon (menetelmän kehittäjä) nimittää tätä prosessia orgaaniseksi oppimiseksi. Orgaanisessa oppimisessa ihminen itse käyttää omia kykyjään ongelman ratkaisemiseksi. Se voi:
– Tehdä hienosäätöjä
– Keksiä uuden toiminnallisen ratkaisun
– Kokeilla eri vaihtoehtoja, arvioida niiden toimivuutta, kokeilla uudestaan
– Palata lähtöpisteeseen uudelleen entistä kokeneempana

”Liikkeen kautta pystymme haastamaan alitajunnassamme olevia meitä huonosti palvelevia liikemalleja. MI herättää hermojärjestelmän alkukantaisen viisauden korjaamaan aiemmin toimineet mutta tässä hetkessä huonot valintansa. Prosessissa aikuisen neuromotoriset toiminnot saavat kouluttautua uudelleen, jotta jokaisen yksilön synnynnäinen liikkumisen viattomuus, helppous ja viehkeys palautuvat.”
(Mindful Spontaneity, Alon)

Lisätietoja: Jorma Eerola p. 044-5455515
Fysioterapeutti OMI, cert. MDT,
Osteopaatti
ProPhysio 1-2 Movement Intelligence ohjaaja

010 339 3830 tai info@laakarikeskusmedical.fi

Varaa aika tästä!